Btw in Europa: wat verandert er voor jou?

In mijn vorige blog heb ik het gehad over de btw-perikelen in Europa. Daarbij sloot ik af met een nieuwe ontwikkeling: het One Stop Shop systeem dat per 1 juli 2021 wordt aangepast. 
Ben je een ondernemer en lever je aan particulieren in andere Europese landen? Dan is deze ontwikkeling waarschijnlijk belangrijk voor jou. Hoewel ik dit blog praat over particulieren, moet je ook ondernemers die niet geregistreerd zijn voor de btw in een EU-land, meetellen.

Btw in Europa: wat verandert er voor jou?

Van MOSS naar OSS

De regeling waar het om gaat, stond voorheen bekend als het Mini One Stop Shop Systeem (MOSS). Deze was alleen van toepassing op hele specifieke dienstverlening. Vanaf 1 juli wordt dit systeem aangepast en gaat de regeling gelden voor alle goederen en diensten die een ondernemer aan een particulier levert binnen de EU. Bij deze aanpassing wordt de naam van de regeling aangepast naar OSS: het One Stop Shop Systeem.

Drempelbedrag: de huidige regels

Op dit moment geldt dat een ondernemer btw in rekening brengt van het land van waaruit het transport begint. Voor het gemak ga ik er hierna steeds vanuit dat we praten over een Nederlandse ondernemer. Voor elk land in de EU geldt een apart drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt bepaald door je omzet in dat EU-land. Kom je boven het drempelbedrag, dan moet je in dat EU-land registreren voor de btw, aangifte doen en de btw van dat EU-land in rekening brengen bij je klant en ook afdragen in dat EU-land. Dat is op zijn minst gezegd complex en zorgt voor veel administratie en veel gedoe.

Drempelbedrag: de nieuwe regels

Vanaf 1 juli gaat er één drempelbedrag gelden voor alle leveringen die je naar andere EU-landen hebt. Dat bedrag is € 10.000, -. Komt je totale omzet naar andere EU-landen boven dat bedrag, dan moet je in elk EU-land waar je aan levert lokale btw berekenen en afdragen. Let dus op, ook als je geen gebruik maakt van de OSS regeling gaat deze regel gelden. Het kan dus zijn, door aanpassing van de drempelbedragen, dat je hiermee veel meer werk gaat krijgen!

Hoe werkt het One Stop Shop Systeem?

Als je veel levert aan particulieren in EU-landen is het in mijn ogen vrij logisch dat je gebruik gaat maken van het OSS Systeem, omdat je het drempelbedrag snel overschrijdt. Registratie voor de btw in EU-landen, periodieke aangifte en afdracht zijn (administratief) tijdrovende handelingen. Alles in één aangifte regelen lijkt daarom een logische keuze. Maar, het moet niet, het mag. Je hebt daarin een keuze.

Overigens staat de regeling bekend bij de Belastingdienst als de ‘Unieregeling’. Om te registreren voor deze regeling (dus toepassing van het OSS systeem), registreer je dat via je zakelijke pagina bij de Belastingdienst. Vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de registratie mag je de regeling gebruiken. Dus bij aanmelding vóór 30 juni kun je vanaf 1 juli gebruik maken van de regeling.

Ieder kwartaal doe je aangifte van de leveringen die onder de regeling vallen en draag je de btw af aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst draagt dan zorg voor afdracht aan de andere EU-landen.

Ik wil gebruik maken van het OSS-systeem. En nu?

Als je vanaf 1 juli direct het systeem wilt gebruiken, dan moet jouw registratie uiterlijk 30 juni 2021 voltooid zijn. Dit zijn de stappen die je uitvoert:

 1. Breng je omzet in kaart

  Bereken hoeveel omzet (exclusief btw) je hebt in elk EU-land voor particulieren en niet-btw plichtige ondernemers. Kom je in totaal boven het drempelbedrag van € 10.000, - dan moet je óf een btw-registratie hebben in elk EU-land waar je levert, óf je aanmelden voor de Unieregeling.
 2. Richt je administratie in 
  Onafhankelijk of je kiest voor btw-registratie in andere EU-landen, of de Unieregeling, je zult je administratie moeten inrichten zodat je eenvoudig ziet hoeveel omzet je hebt per EU-land en wat de verschuldigde btw is. Helaas lijkt het erop dat er nog niet veel systemen in staat zijn om automatisch de aangifte aan te maken en in te sturen. Er zal dus wat handwerk bij komen kijken!
 3. Controleer of alles goed loopt
  Zeker in het begin is het verstandig om erop te letten dat je systeem de juiste facturen met de juiste btw-bedragen aanmaakt. Zeker als je behoorlijk wat transacties hebt, dan wil je niet dat er iets fout gaat. Begin daarom op tijd met de inrichting van je administratie en controleer of alles goed verloopt.
 4. Doe je kwartaalaangifte voor de Unieregeling
  Als alles naar wens verloopt, dan zorg je ervoor dat je tijdig ieder kwartaal de ‘Unieregeling’- aangifte doet en het verschuldigde bedrag betaalt. Daarmee ben je goed op weg met de nieuwe btw-regelingen in Europa.

Ga je zelf aan de slag?

Nu heb ik je alle informatie en tips over de OSS-regeling gegeven die je nodig hebt om zelf aan de slag te kunnen. Uiteraard wens ik je daar heel veel succes mee. Toch beseffen we dat de materie nogal complex is. Dus mocht je er niet uitkomen of heb je hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder!