Advies

Bouffantes verdiept zich graag in uw organisatie. Wij willen uw organisatie net zo goed kennen als onze eigen organisatie. Pas dan kunnen wij u op een goede manier adviseren. Wij gaan met u rond de tafel om duidelijk te krijgen wat u precies wilt. Wat zijn uw ambities? Wat speelt er binnen de organisatie? Wat wilt u bereiken in de toekomst? Om vervolgens niet alleen met een gedegen plan van aanpak te komen, maar dit ook uit te voeren.

Veelzijdig

Bouffantes Finance beperkt zich niet tot de financiële kant van de organisatie, maar betrekt daar ook andere aspecten bij, zoals management, strategie, organisatiestructuur, fiscaliteiten en IT. Voor expertise waar wij zelf niet over beschikken, schakelen wij ons uitgebreide netwerk in. Onze advisering kan allerlei vormen aannemen: in de rol van aanjager van grote projecten, maar ook als vertrouwenspersoon met wie u van tijd tot tijd kunt sparren.

Registeraccountant én ondernemer

Registeraccountants zijn geneigd naar het verleden te kijken. De jaarcijfers worden opgesteld en op dat moment kunt u zien hoe uw onderneming het het afgelopen jaar heeft gedaan. Maar Bouffantes is meer ondernemer dan registeraccountant. Wij weten hoe het voelt om aan de andere kant van de tafel te zitten. We houden van vooruit kijken, van plannen, van werken aan de toekomst. En gebruiken daarvoor de informatie uit de financiële administratie om te kunnen voorsorteren op veranderingen in de toekomst.