Managementinformatie- en rapportage

Als MKB-er wilt u toch ook weten waar u staat? Zowel op financieel als op andere gebieden? Zodat u weet u wanneer u moet ingrijpen of waar er ruimte is voor verbetering? Wij helpen u hier graag bij. Wij verzamelen de informatie en verzorgen de managementrapportages. Maar daar houdt het niet op, wat ons betreft. Als uw sparringpartner bekijken we deze informatie samen met u, om vervolgens te bepalen welke acties ondernomen moeten worden op basis van onze kennis en jarenlange ervaring. We praten dan niet óver de cijfers, maar naar aanleiding ván de cijfers.

Online rapportage

Wij maken gebruik van online oplossingen om de managementrapportage ook online beschikbaar te stellen. Zo kunt u altijd en overal bij uw informatie. Indien wij uw financiële administratie voeren, koppelen wij deze aan de managementrapportage. Dan ziet u niet alleen de eindresultaten, maar kunt u zelfs informatie tot op factuurniveau zien!