Jaarrekening

Pre Audit diensten

Bouffantes heeft er bewust voor gekozen om geen controleopdrachten uit te voeren. Dat betekent echter niet dat wij u op dit terrein niet van dienst kunnen zijn. Integendeel! Onze pre audit dienstverlening richt zich op het tijdig, juist en volledig opleveren van de informatie die de controlerend accountant nodig heeft voor de jaarrekeningcontrole. Zelfs de jaarrekening kunnen wij voor u opstellen, zodat deze klaar ligt als uw controlerend accountant aan de slag gaat. Het grote voordeel voor u is dat wij met u overleggen over zaken die van belang zijn voor de controle, zodat er tijdens de controle geen verrassingen ontstaan. Dit bespaart u niet alleen tijd, maar ook kosten. Wij spreken uw taal, maar ook die van uw accountant.

Samenstellen van de jaarrekening

Als u geen accountantscontrole nodig heeft, maar wel een jaarrekening, kunnen wij die voor u samenstellen. Ook de daaraan gekoppelde publicatiestukken kunnen wij verzorgen. Wij leggen alles vast in een online omgeving waardoor u over een volledig dossier beschikt, inclusief uw jaarrekening.