Inkomen DGA tijdens de Corona-crisis

Wat is de positie van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in alle noodmaatregelen? Kan deze bijvoorbeeld gebruik maken van het noodfonds? Dat wil zeggen, wordt de dga behandeld als werknemer, of valt de dga onder de regeling van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en geldt hiervoor bijvoorbeeld de bijstandsregeling?

In de Kamerbrief van 27 maar jl. inzake de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) staat het volgende:

Het kabinet komt met de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. De regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Zelfstandige ondernemers met en zonder personeel (zzp’ers) kunnen een beroep doen op de regeling als zij voldoen aan de criteria. Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling (red. Tozo), als deze voldoet aan de wettelijke eisen:

  • het urencriterium (1.225 uur per jaar, circa 24 uur per week);
  • er moet sprake zijn van volledige zeggenschap;
  • er moet sprake zijn van het dragen van de financiële risico’s.

Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.